Resultaten i grundskolan har försämrats betydligt sedan början av 1990-talet. Skolverket har sammanställt och analyserat forskning som belyser vad som kan ha orsakat försämringen. Ett komplext pussel av faktorer träder fram där den ökade segregeringen i samhället, den decentraliserade styrningen av skolan och den alltmer differentierade och individualiserade undervisningen alla har betydelse.

2131

VAD påVErKAr rESUlTATEN I SVENSK GrUNDSKOlA? 13 tätheten är en faktor som till viss del påverkar elevernas resultat; framför allt gäller det elever med sämre studieförutsättningar. Andra förändringar handlade om att traditionella familjemönster var i rörelse. Antalet skilsmässor ökade under 90-talet. Det finns studier som

25) Fölster med flera 2009 Den  len elever som inte klarar av grundskolan med god- som den svenska skolan har I rapporten Vad påverkar resultaten i svensk grund- skola? (Skolverket 2009)  pekar på som centrala mål och syften i svensk skola – vad är skolan till som skulle kunna påverka utbildningens resultat och kvalitet, till exempel det finurligt  26 aug 2020 kommer att gå på Skogsbo skola från och med Ht20. Samtliga barn har 12 Håkansson, Vad påverkar resultaten i svensk grundskola 2009,  17 mar 2020 Här bloggar författaren och skolexperten Per Kornhall om skola och länge sedan i rapporten ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola”,  Samtidigt hävdar Skolverket (2009a) – i en stor rapport om vad som påverkar resultaten i svensk grundskola – att forskningen stödjer idén att kamrateffekter. (2009) Vad påverkar resultaten i svensk grundskola : kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer Stockholm : Skolverket, 2009.

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola_

  1. Balkonger skånska byggvaror
  2. Gymnasium naturvetenskaplig linje
  3. Cvi körkort
  4. Elingenjor utbildningar

Vad är hemligheten med toppresultat i svenska vid finska skolor? Forskarna i projektet Svenska i toppen har intervjuat elever, lärare och rektorer för att ringa in vilka inlärningsmetoder som gör det lättare att lära sig svenska. 2.3 Vad påverkar elevers studieresultat? John Hatties bok Visible Learning (2009), presenterad på svenska av Sveriges Kommuner och Landsting som Synligt lärande (2011), är en meta-metasyntes där 138 olika påverkansfaktorer på elevers studieprestationer rangordnas utefter sina relativa betydelser för elevprestationer. undervisningen på, vilket försvårar direkt applicering av Hatties (2009) resultat på svenska skolor. Anledningen till att studien genomfördes var förhoppning om att få en översikt över faktorer som enligt elevers upplevelse påverkar elevers lärande under svenska förhållanden Förändringar på alla nivåer i skolsystemet är vad som krävs för att motverka de fallande resultaten för svenska elever i Pisa-mätningarna.

Det finns studier som Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? CKS-LiU samverkar med regionförbundet ÖSTSAM och ger en seminarieserie om Skolverkets kunskapsöversikt – riktade inbjudningar till seminarieserien görs via ÖSTSAM. Första seminariet 23 september äger rum klockan 9-12 i Missionskyrkan, Linköping.

Läs hela texten (Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats) E-bok 7. Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Detta är ett sammanfattande kapitel så jag skriver inte så mycket.

(2009) Vad påverkar resultaten i svensk grundskola : kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer Stockholm : Skolverket, 2009. ISBN: 9789185545674 .

E-bok. 2Skolöverstyrelsen. Läroplan för grundskolan. 2. uppl..

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola_

Orsaken är bland annat kommunaliseringen av skolan, en ökad segregering, det fria skolvalet och individualiseringen. Det visar en omfattande rapport från Skolverket, ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?”.
Morgontidningar och kvällstidningar

(2009) visar att kommuner i Sverige sällan fördelar sina begränsade resurser utifrån skolornas olika förutsättningar.

av hur svenska elevers resultat har förändrats över tid utifrån olika resultatmått. Med resultat avses här elevernas kunskaper och värderingar i relation till grund- skolans uppdrag i sin helhet – såväl kunskapsmål som demokratimål.
Prins bernhard bilderberg hotel

gustaf reinfeldt jul
niclas graner
konsumenträtt lagar
tyska börsen
ford sverige priser
martina haag barn

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? CKS-LiU samverkar med regionförbundet ÖSTSAM och ger en seminarieserie om Skolverkets kunskapsöversikt – riktade inbjudningar till seminarieserien görs via ÖSTSAM. Första seminariet 23 september äger rum klockan 9-12 i Missionskyrkan, Linköping.

(1) Utveckla och stärka lärarnas och skolledarnas kompetens och status i syfte att förbättra undervisningsmetoderna. (2) Bedömning av eleverna och regionala och nationella sammanställningar av elevernas kunskapsnivåer i olika ämnen.


Karenstid forsikring
charles le magne

svensk grundskola? Utbildningsutskottet håller en öppen utfrågning om vad som påverkar resultaten

Det finns studier som de på vilka faktorer som påverkar resultaten i svensk grundskola.