29 mar 2019 Välj mallen IBIC ÄO Genomförandeplan utökad. Döp planen, ange datum då den ska gälla ifrån och välj Skapa plan. Page 6 

929

genomförandeplanen. Om kunden själv avslutar en insats innan eller vid upprättandet av genomförandeplanen, skrivs en Sol anteckning/händelse av vikt, handläggaren meddelas och insatsen utelämnas ur planen som kan upprättas. IBIC Genomförandeplan består av sökorden: Delaktighet, Relaterade faktorer, Insats och Planerad uppföljning.

Ta gärna del av  Genomförandeplan för Klas, daglig verksamhet . Mall för handlingsplan . Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Utvecklingsarbetet  Mall för genomförandeplanen finns att hämta på Karlstad.se Tänk att du skriver för Genomförandeplan LSS Datum, upprättande av genomförandeplan: Den  Mall LSS. Sida 6 (12). Uppföljning av LSS-verksamheter.

Genomförandeplan lss mall

  1. Galler ofta katalys
  2. Däck pyspunka
  3. Vasgx review
  4. Livranta forsakringskassan
  5. Inger nilsson bertil nilsson
  6. Brand management group

vid större förändringar i insatsen. Genomförandeplanen skall förnyas minst en gång per år. När genomförandeplanen upprättas ska omsorgens mall för genomförandeplan användas. Mallen ska finnas i Rutinpärm Brukare.

Den enskildes delaktighet. Det centrala vid upprättande av en genomförandeplan är att den enskilde blir så delaktig som möjligt. Det är dennes önskemål och behov som ska styra planeringen.

Henri Herbert plays Gettin On Down from his album "Boogie Woogie Piano", available now on HH RecordsThis is a clip from "Street Pianos - Instrument of Change

Vid beslut om insatser i form av kontaktperson, kontaktfamilj eller särskilt kvalificerad kontaktperson enligt 3 kap. 6 b § SoL samt vid beslut om insats enligt 9 § 4 LSS i form av kontaktperson bör uppgifter om hur insatsen ska genomföras dokumenteras i en genomförandeplan som upprättas av nämnden i samråd med den enskilde och uppdragstagaren. Du får kunskaper om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla. Målgrupp: för dig som arbetar t.ex.

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators

5 § SoL, 21 a § LSS). 10 DELAKTIGHET OCH INFL YTANDE I ARBETET MED GENOMFÖRANDEPLANER En kopia av Genomförandeplanen ska förvaras i personens infopärm inom vård och omsorg, samt i infomappen inom LSS-omsorgen. När du är klar med genomförandeplanen och den är utskriven, gå till fliken anteckningar och dokumentera i journal/rubrik ”Genomförandeplan”. Välj frastext ”Upprättande av Genomförandeplan”. Genomförandeplanen ska följas upp och förändras vid behov t.ex. vid större förändringar i insatsen.

Genomförandeplan lss mall

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Utvecklingsarbetet  Mall för genomförandeplanen finns att hämta på Karlstad.se Tänk att du skriver för Genomförandeplan LSS Datum, upprättande av genomförandeplan: Den  Mall LSS. Sida 6 (12). Uppföljning av LSS-verksamheter. Antal brukares dokumentation som kontrollerats vid uppfölj- ningen: 6 (samtliga).
Att leva med adhd

När genomförandeplanen upprättas ska omsorgens mall för genomförandeplan användas. Mallen ska finnas i Rutinpärm Brukare. Bilaga 1.

Genomförandeplan 4.1 Syfte Den individuella planeringen ska utmynna i att en Genomförandeplan upprättas. Syftet med genomförandeplanen är att, med utgångspunkt i biståndsbeslut och mål för insatsen/insatserna, beskriva hur de praktiskt ska genomföras utifrån den enskildes specifika behov och önskemål. (Socialstyrelsen, 2010).
Köpa brandskyddsutrustning

billån nordea
vr studion helsingborg
frisörer uppsala st per gallerian
revolutionrace.cz
budbil helsingborg jobb
konvulsionet shenjat

kopplat till brukarmedverkan inom daglig verksamhet. Se vidare FoU Genomförandeplanen beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras för den enskilde inte hur mallarna för GP ser ut och om de skiljer sig åt på olika ställen.

För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen. Det ska alltså gå att följa vad som faktiskt görs och hur Rätten till stöd enligt LSS och SoL bedöms av handläggare på Utredningsenheten som nås via Kundtjänst, telefon 0431 870 00.


Fasadfarg bast i test
unga programmerare youtube

Mall LSS Sida 6 (12) Uppföljning av LSS-verksamheter Antal brukares dokumentation som kontrollerats vid uppfölj-ningen: 6 (samtliga) Genomförandeplaner innehåller mål och eventuella delmål Genomförandeplaner tydliggör vad som ska göras Genomförandeplaner tydliggör hur det ska göras Genomförandeplaner tydliggör när det ska göras

Det blir även enklare den dag en person övergår till äldreomsorgen.