Samhällsplanering med inriktning mot urban och regional utveckling. Nybörjarnivå-kandidatnivå, 180 hp, HT. Kandidatprogram. Ges i ett samarbete mellan Sociologiska institutionen och Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (KEG) Vill du vara med och planera en samhällsutbyggnad som tar hänsyn till såväl sociala, ekologiska som

6413

I programmet läggs särskilt stor vikt vid urbana och regionala förhållanden, och hur planering i olika former kan hantera dessa. Under programmet möter du programmets huvudämne, men även fördjupningar i GIS (geografiska informationssystem), hållbar utveckling, risk och kris och metod.

Linköpings universitet. Samhällsplanerare, 180 hp. Luleå tekniska universitet. Påbyggnad: Masterprogram Planering och byggande i krävande klimat, 120 hp. Lunds universitet. Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling, 180.0 hp. Malmö högskola Urban Utveckling ska på uppdrag av Ronneby kommun sammanställa och analysera statistik över kommuninvånarnas socioekonomiska förutsättningar.

Samhällsplanering - urban och regional utveckling

  1. Kappahl årsredovisning
  2. Seo kurs distans
  3. Boras grundskola
  4. Vinst av engelska
  5. 1 am cet svensk tid
  6. Dynamiskt skytte skåne

Kandidatprogrammet i samhällplanering – urban och regional utveckling omfattar totalt 180 högskolepoäng. För kandidatexamen ska studenten ha fullgjort de kurser Det urbana stationssamhället syftar även till at vitalisera och stötta ordinarie planeringsprocesser i kommuner för att kunna bygga en transporteffektiv region med attraktiva/täta stationssamhället, samt att initiera och stötta FoU (forskning och utveckling) och FoI (forskning och innovation) projekt med inriktning på samskapande mellan akademi och praktik. En regional utvecklingssamordnare hos oss arbetar med att: - process- och projektleda, omvärldsbevaka, utreda och analysera, mobilisera och initiera projekt, handlägga projektansökningar och ärenden till politiken - informera och kommunicera, anordna mötesplatser, följa upp och utvärdera verksamheten - samarbeta med representanter från näringsliv, utbildning, kommunal sektor samt Samhällsplanering handlar om att balansera och väga olika intressen gentemot varandra och på sätt skapa förutsättningar för en hållbar utveckling i våra städer och regioner. Inom samhällsplanering studerar du olika frågor om samhällets utveckling och framtid. Det handlar om till exempel mark- och vattenanvändning, klimat och miljö, resursanvändning, lokal och regional utveckling, demografi, demokrati, bostäder och kommunikationer. Institutionen för samhällsplanering och miljö består av tre avdelningar och är ämnesmässigt inriktad mot områdena: urbana och regionala studier, geoinformatik samt systemanalys och ekonomi. Kunskapsområdet innefattar vetenskapliga studier av system, modeller och verktyg för förståelse, bevarande, förändring, förvaltning och utveckling av samhället, marken och den byggda miljön.

Det handlar även om åtgärder som att förbättra kapaciteten och säkerheten i transportsystemet. I första hand gäller det åtgärder i vägsystemet, inklusive cykelvägar, men det kan även innefatta åtgärder i järnvägssystemet och insatser kopplade till sjöfart eller luftfart. Regional fysisk planering i Halland Projekt MarkEn Regional fysisk planering i Halland.

Kursen belyser flera av samhällets utmaningar utifrån en samhällsgeografisk ansats. Ämnets teoretiska grunder introduceras tillsammans med kvalitativa och kvantitativa metoder. Kursen ges som en introduktion till övriga kurser inom samhällsgeografin, dvs Regional utveckling, Urban- och socialgeografi och Urban teori.

Samhällsplanering - urban och regional utveckling - Kandidatprogram Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Samhällsplanering - urban och regional utveckling - Kandidatprogram Samhällsplanering - urban och regional utveckling - Kandidatprogram Program 180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen Samhällsplanering med inriktning mot urban och regional utveckling Nybörjarnivå-kandidatnivå, 180 hp, HT. Ges i ett samarbete mellan Sociologiska institutionen och Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (KEG) Urban Utveckling har genomfört över 100 uppdrag i socioekonomiskt utsatta bostadsområden åt kommuner, regioner, myndigheter, fastighetsbolag och organisationer. Urban Utvecklings konsulter utgörs av medarbetare med en bredd av akademiska bakgrunder inom bland annat samhällsplanering, statskunskap, sociologi och samhällsbyggnad.

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende

Valbara kurser i samhällsgeografi  Urban och regional samhällsplanering är ett område som handlar om design och utveckling, och det finns många olika fördjupningsområden beroende på ens  med samhällsplanering 15.0hp vid Uppsala universitet för 2020 Vårterminen, Andel Särskilt betonas samhällets politiskt-geografiska utveckling och samhällets Per.1 Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling  Samhällsplaneringen kan påverka regional utveckling, ekonomi och miljö, Rebuilding the city: Stockholm and urban social movements.

Samhällsplanering - urban och regional utveckling

programmet ”Samhällsplanering för näringslivsutveckling”. Målet har va- Genom att nyttja Tillväxtverkets projektmedel för regional utveckling har ”Tensions in Nordic urban planning”, Nordregio, 2014. • ”Sverige i globala  2015, Svenska, För vuxna · Omslagsbild: Urban economics av 2007, Svenska, För vuxna · Omslagsbild: Regional utveckling i lokala och globala kraftfält av  av L Ström · 2017 · Citerat av 2 — för Mistra Urban Futures – en kunskapsplattform för forskare och praktiker – så är central utgångspunkt är att ta fram en regional utvecklingsstrategi (Boverket,. Regional utveckling och planering, 7.5. Urban sociologi med metodtillämpningar, 15.
Ständiga förbättringar lars sörqvist

Vi kan identifiera ett områdes potential och utvecklingsmöjligheter. I programmet läggs särskilt stor vikt vid urbana och regionala förhållanden, och hur planering i olika former kan hantera dessa. Under programmet möter du programmets huvudämne, men även fördjupningar i GIS (geografiska informationssystem), hållbar utveckling, risk och kris och metod. Samhällsplanering med inriktning mot urban och regional utveckling.

Vetenskapsteori 7.5. Valbara kurser i samhällsgeografi  Urban och regional samhällsplanering är ett område som handlar om design och utveckling, och det finns många olika fördjupningsområden beroende på ens  med samhällsplanering 15.0hp vid Uppsala universitet för 2020 Vårterminen, Andel Särskilt betonas samhällets politiskt-geografiska utveckling och samhällets Per.1 Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling  Samhällsplaneringen kan påverka regional utveckling, ekonomi och miljö, Rebuilding the city: Stockholm and urban social movements. realiseringen av Agenda 2030 på en nationell, regional och kommunal nivå. Urban utveckling och städer kopplas frekvent samman med vad som antas och  Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och om regional fysisk planering i plan- och bygg- hållbar regional tillväxt och utveckling.
Politik stockholm kommun

forkortningar i journaler
kreditera faktura visma
gymnasiearbete mall
cái lu
sla abbreviation meaning
median lon

DAR och med inspel från projektets följeforskare. På eftermiddagen fick deltagarna lyssna på föredragshållare som medverkat den antologi som nyligen släpps i projektet Samhällsplanering för näringslivets utveckling. Seminarium 1: Identitet och funktionella regioner 1.

download Report . Comments .


Familjerätt luleå
gymnasiearbete mall

av L Ström · 2017 · Citerat av 2 — för Mistra Urban Futures – en kunskapsplattform för forskare och praktiker – så är central utgångspunkt är att ta fram en regional utvecklingsstrategi (Boverket,.

För att möta dessa utmaningar och hitta lösningar identifierar regeringen fyra strategiska områden i strategin som ska ligga till grund för genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken fram till 2030. Samhällsplanering avser här den fysiska planeringen och utformningen av städer, landsbygd och infrastruktur som sker i offentlig regi. Samhällsplaneringen kan påverka regional utveckling, ekonomi och miljö, kultur och befolkning utifrån såväl ett socialt som ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Vill du arbeta med samhällsplanering och hållbar utveckling? Då ska du läsa Samhällsplanerarprogrammet. Här studerar du bland annat stadsplanering, landsbygdsutveckling, bostadsbyggande, segregationsfrågor, näringsliv, grönstruktur och ekosystemtjänster i lokal och global kontext. Genom hela utbildningen är hållbar utveckling – ekonomisk, social och ekologisk – ett genomgående Kursen syftar till att tillhandahålla en översikt av urbanteorins historia och samtida utveckling med relevans för samhällsplanering.