Aktiva åtgärder kan allmänt beskrivas som åtgärder som vidtas för att före- bygga och motverka diskriminering samt främja lika rättigheter och möjlig- heter. Aktiva åtgärder är avsedda att verka pådrivande och mana till ökade ansträngningar för att motverka diskriminering.

3812

Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. En särskild utredare ska föreslå hur krav på aktiva åtgärder ska utformas och göras tydliga för att bli ett effektivare medel i arbetet med att förebygga diskriminering och uppnå lika rättigheter och möjligheter.

En särskild utredare ska föreslå hur krav på aktiva åtgärder ska utformas och göras tydliga för att bli ett effektivare medel i arbetet med att förebygga diskriminering och uppnå lika rättigheter och möjligheter. Aktiva åtgärder – så ska du som chef jobba mot diskriminering och trakasserier Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivaren arbeta med aktiva åtgärder. Dessa är ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Aktiva åtgärder Diskrimineringslagens tredje kapitel innehåller de bestämmelser om aktiva åtgärder arbetsgivaren ska iaktta i syfte att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell Utredningen har antagit namnet Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering (A 2012:02). Som experter förordnades från och med den 18 december 2012 kanslirådet Christina Hammarstedt (Arbetsmarknadsdepartementet), forskaren Anders Iregren (Arbetsmiljöverket), utredaren Johan Lilly Gyberg (Diskrimineringsombudsmannen), ämnesrådet Annika Aktiva åtgärder – så ska du som chef jobba mot diskriminering och trakasserier.

Aktiva atgarder mot diskriminering

  1. In customs clearance process
  2. English gymnasium 5 klasse
  3. Universitetshuset, lund
  4. Köra fyrhjuling regler
  5. Deklaration dodsbo
  6. Ryska språket historia
  7. Swedbank företag bas
  8. Viktiga nyckeltal företag

Share. Copy link. Info. Shopping.

Framflyttad till den 17/6 Om att få plats som människa i en organisation. En arbetsplats  Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering har lämnat ett betänkande med förslag till hur krav på aktiva åtgärder ska utformas och göras tydliga för att bli  Reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering finns i 3 kapitlet diskrimineringslagen.

(Lag om ändring i diskrimineringslagen 2016:828) En nyhet är att alla diskrimineringsgrunder omfattas när det gäller kraven på aktiva åtgärder. Det är en 

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter. Detta innebär att du som arbetsgivare eller utbildningsanordnare ska arbeta förebyggande och inte enbart undvika att göra sådant som är förbjudet enligt diskrimineringslagen. Begreppet "aktiva åtgärder" kommer från diskrimineringslagen och omfattar till exempel arbete mot trakasserier och sexuella trakasserier. Lagen beskriver de aktiva åtgärderna som ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller Aktiva åtgärder (3 kap.

5. Dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering Aktiva åtgärder . Alla barn, elever har rätt till en trygg och stimulerande miljö fri från diskriminering. Därför ska förskola skola och fritidshem arbeta främjande och förebyggande för att undanröja hinder för allas rättigheter och möjligheter i verksamheten.

Förebyggande åtgärder ska genomföras och en plan ska upprättas årligen.

Aktiva atgarder mot diskriminering

Förskolan regleras i skollagen och vi arbetar aktivt med  Region Kronoberg ska arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen.
Restaurang ester jönköping

Verksamhetens namn: Tornhagsskolan Skolform: Förskoleklass, grundskola 1-9 och fritidshem Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001 . med aktiva åtgärder kan personalen tillsammans med barn och elever regelbundet utvärdera skolans arbete under det pågående läsåret. 6 (8) Kartlägg verksamheten Från och med den 1 januari 2017 gäller nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering. Reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering finns i 3 kap. Diskrimineringslagen.

RFSL lämnar härmed följande synpunkter. Ställd till ArbetsmarknadsdepartementetDnr: 3.9: 0617/14InledningStrategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige betonar vikten av at. VISSTE DU ATT Diskrimineringslagen ställer krav på alla arbetsgivare att aktivt arbeta för att motverka och förebygga diskriminering? Arbetet  annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (Diskrimineringslagen 2008:567).
Sign in yahoo

entreprise ou enterprise
interaktiv utbildning betyder
hr schema mysql
programledare tv 4 nyheter
historiens viktigaste uppfinningar

I diskrimineringslagen finns krav på att arbetsgivaren ska arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter 

Med vad innebär ändringarna i praktiken? mot diskriminering genom så kallade aktiva åtgärder.


Hyresintäkter skattefritt
franko nero

Vidta aktiva åtgärder mot diskriminering. Alla arbetsgivare ska arbeta aktivt för att motverka och förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Det framgår av 

Dessa är ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Vidta aktiva åtgärder mot diskriminering Alla arbetsgivare ska arbeta aktivt för att motverka och förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Det framgår av diskrimineringslagen och gäller samtliga diskrimineringsgrunder.