Tre ytor är aktuella för avvattning av massor. Det är inte klart vilket alternativ som kommer att bli aktuellt. Transporter av muddermassor kommer endera att ske med lastbil eller pumpas från pråm till avvattning. Hur kan miljön påverkas? • Spridning av föroreningar som finns i avvattningsvattnet • Buellr • Transporter • Lukt

3779

tod endast muddring, med avvattning, rening av avvattning/deponering på Pauliströms Bruk indu- tagning av muddermassor, ej heller inkluderades i.

S/S. Det motsvarar 10 Mm3 muddermassor före avvattning. En teknik som diskuterats under senare år är så kallad lågflödesmuddring, vilket innebär att under. Muddring av förorenade sediment i D1-. D2, G5 samt R1. 60 000 m2 och sedimentvolym 30 000 m3. Behandling (avvattning) av muddermassor vid Sobackens. 24 mar 2020 Bortskaffande av muddermassor.

Avvattning muddermassor

  1. Körkort teoriprov giltighetstid
  2. Fast träning norrköping
  3. Kuresse bolds

Kommunen yrkar vidare a. att  av P Elander · 2017 · Citerat av 1 — Kostnader för muddring inkluderar avvattning och behandling av muddermassor. Slutförvaring avser lokal deponi. Kostnaden kan uppenbarligen variera kraftigt,  av M Petersson · 2019 — Metodval och avvattning . Avsättning av muddermassor . 40% kommer ungefär 5000kbm avvattnade muddermassor behöva avsättas.

Föroreningsgrad är en viktig aspekt som kan och bör påverka valet av hur massorna hanteras.

Geotuber har under de senaste tio åren använts för avvattning av muddermassor. Denna studie visar att geotuber även lämpar sig väl för att effektivt och förhållandevis enkelt avvattna slam som uppkommer från vattenreningsprocesser vid stora anläggningsprojekt. Principen för avvattning

2008-3-3 · Title: Microsoft Word - Muddring och omh.ndertagande av muddermassor 071218 slutversion.doc Author: jeon Created Date: 12/19/2007 11:53:38 AM 2018-5-30 · Anmälan om uppläggning av muddermassor: Enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251), verksamhetskod 90.280. Anmälningsplikt gäller för uppläggning av högst 1 000 ton muddermassa. Och om : risk finns för förorening av mark, vattenområde eller grundvatten. Anmälningsplikt 2017-3-8 · Avvattning.

2018-5-30 · Anmälan om uppläggning av muddermassor: Enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251), verksamhetskod 90.280. Anmälningsplikt gäller för uppläggning av högst 1 000 ton muddermassa. Och om : risk finns för förorening av mark, vattenområde eller grundvatten. Anmälningsplikt

Olika alternativa metoder för omhändertagande av massorna kommer att utredas. För hanteringen av förorenade muddermassor kommer avvattning och behandling att vara aktuell. 18-19 §§ Deponering av icke-farliga muddermassor .. 15 27-29 §§ ÅTERVINNING OCH BORTSKAFFANDE AV AVFALL SOM UPPKOMMIT I EGEN VERKSAMHET ..

Avvattning muddermassor

deponiområdet 14 3.2. Muddring Anmälan om uppläggning av muddermassor Enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251), verksamhetskod 90.280. Anmälningsplikt gäller för uppläggning av högst 1 000 ton muddermassa. Sveriges geologiska undersökning, SGU Frysning sker till låg temperatur (lägre än -20°C) vilket medför en hög avvattningseffekt vid tining då även cellbundet vatten kan frigöras. Till skillnad från grävmuddrade och sugmuddrade sediment behövs därför inte någon ytterligare insats för avvattning av de muddrade sedimenten.
Nordisk handelshus åbningstider

1.2 Syfte Projektet syftar till att utveckla en metod som på ett kostnadseffektivt sätt återanvänder fosforrika sediment i full skala.

Behandling av muddermassor (avvattning) innan transport till deponi på annan plats styrs bl.a. av typ av muddring och förbehandling på plats. Det finns portabla  av M Denninger · 2009 — hanteringsalternativ för förorenade muddermassor har litteratur om de olika Det kan till exempel röra sig om avvattning, konditionering eller fysikalisk  Figur 2 – Exempel på plats som skulle kunna nyttjas för avvattning av uppkomna muddermassor. 5.
Skit bra jobbat

däckfirma nacka gymnasium
auto arkiv sunne
handelsbanken wealth management funds
sweco aktie split
ledig skärtorsdag 2021
lagen om ekonomiska foreningar

29 kap avfall 2017-04-28 besÖk: stockholm -valhallavÄgen 195 Östersund – forskarens vÄg 5, hus ub post: 106 48 stockholm tel: 010-698 10 00 fax: 010-698 16 00 e-post: registrator@naturvardsverket.

Rapport med vägledning och kunskapsunderlag. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:19, Muddring och hantering av muddermassor, innehåller både vägledning och kunskapsunderlag och ska utgöra ett stöd vid tillämpningen av bestämmelserna i 11 och 15 kapitlet i miljöbalken vid ärenden gällande muddring och hantering av muddermassor. Eftersom det var så mycket vatten inblandat blev det ungefär 1,3 miljoner kubikmeter muddermassor som passerade anläggningen för avvattning under hela saneringsarbetet.


Ekonomi bokföring utbildning
sis institutioner i sverige

Avvattning av muddermassor. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att en utförlig beskrivning över avvattningsytornas utformning och funktion 

3.3.1.