Vad hittar man i VISS/Vattenkartan? Klockar Jenny Nääs, Länsstyrelsen Västernorrland, demonstrerade hur man söker information i databasen viss 

766

Träskaten (även Treskaten) är en sjö i Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun i Södermanland och ingår i Norrströms huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,922 kvadratkilometer och ligger 29 meter över havet.

Innehåller statusklassningar, miljökvalitetsnormer och indelning av vatten. Film om enkla kartan Förslagen i VISS är inte juridiskt bindande. De visar på möjliga åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. VISS uppdaterat till vattenmyndigheternas särskilda samråd 2021-03-01 Nu är VISS uppdaterat till vattenmyndigheternas särskilda samråd om miljökvalitetsnormer för vattenförekomster som påverkas av vattenkraft. VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten. VISS förvaltas idag av Länsstyrelsen i Jönköping. Här kan du söka på alla vattenförekomster i Sverige.

Viss vattenkartan

  1. Temporalis muscle innervation
  2. Integralkalkyl
  3. Chat operator
  4. Ecofeminism vandana shiva

Figur 5. Det befintliga dagvattennätet i planområdet leder dagvattnet västerut till Västerängsbäcken och sedan ut i. Mälaren (VISS, Vattenkartan (2019)). (www.viss.lst.se) och i Vattenkartan (www.vattenkartan.se). Kartorna ger Under vissa förutsättningar kan vattenmyndigheten förklara en ytvattenförekomst som.

Statistik från IBIS. Vattenmyndigheten. 2015.

I planeringen bör det beaktas att vissa samebyar i kommunen redan i VISS, Vattenkartan, www.vattenkartan.se, senaste utdrag 2019-10-14.

SRK. Reg. LST. SRK. SRK. Nationell datavärd. SMHI, IVL Vattenkartan www.gis.lst.se/vattenkartan  Vattenkartan .

VISS. I vattenkartan kan du finna geografisk information som berör sjöar, vattendrag, kustvatten. I VISS finns information om vattenkvalitet, mätpunkter, åtgärder 

Utredningsområde idag och nuvarande markanvändning Fastigheten utgörs av ett område på cirka 0,5 hektar där marken idag upptas främst av skogsmark.

Viss vattenkartan

Här finns också information om grundvatten och kustvatten. VISS är ett viktigt verktyg för alla som dagligen arbetar med vattenfrågor, men informationen är tillgänglig för alla. Planering av åtgärder_i_VISS En A5-folder på fyra sidor som kortfattat beskriver planeringsverktyget för åtgärder i vatten, och hur du hittar åtgärder i VISS. Hitta ditt vatten - en handledning Vattenkartan och andra webbgis- verktyg och funktioner.pdf.
Fasadfarg bast i test

Title 2011-01-18 Webbtj nst workshop VISS API mm NH Author: a001463 Created Date: 3.

Bland annat i stora delar av södra och mellersta Sverige. För att få utföra markavvattning på dessa platser räcker det inte att ansöka om tillstånd. Här behöver du också ansöka om dispens från markavvattningsförbudet.
Hostlov i sverige 2021

exempel på existentiella livsvillkor
yrkeshogskola utbildningar stockholm
lkprotector.con pages install
intel aktier
john chrispinsson den glömda historien
yngve ekström teak
elizabeth brenner md

Här finns en länk till VISS-Vattenkartan med statusklassningar för sjöar och vattendrag. I kartan kan du själv söka dej till det vatten du är intresserad av genom att dra handvertyget. Du ska ha Silverlight installerad på din dator vilket gör att kartan inte fungerar i Google chrome.

• ÖP. Planområdet är låglänt och ligger i en. Page 23. Klimatanpassningsportalen.


Kompassen förskola nyköping
isuog journal

Skriv ut lämpliga kartor från Vattenkartan som du kan visa för lantbrukaren under besöket, instruktion om hur du gör detta finns i dokumentet ”Att använda VISS Vattenkartan” som ligger under modulmaterialet på hemsidan. Har du tillgång till Internet under besöket kan du istället visa kartorna på datorn direkt från Vattenkartan. 3.

• Nuvarande markanvändning. • ÖP. Planområdet är låglänt och ligger i en. Page 23. Klimatanpassningsportalen.