Hundratals unga fick narkolepsi av vaccin. På myndigheternas uppmaning vaccinerade sig drygt fem miljoner svenskar mot den svininfluensa som härjade för tio år sedan. Priset blev högt.

1054

Nästan barn och ungdomar led av narkolepsi i en av de värsta medicinska från läkemedelsjätten Glaxosmithkline med vilken Sverige redan hade ingått ett 

Sedan massvaccinationen med Pandemrix hösten 2009 har 768 fall av narkolepsi rapporterats in till den europeiska biverkningsdatabasen, uppger Läkemedelsverket till SVT. Sverige har drabbats hårdast med 374 fall. Därefter kommer Finland med 147, Norge med 77 och Tyskland med 53 inrapporterade fall. Pandemrix är ett vaccin som användes under H1N1-utbrottet 2009, alltså utbrottet av den så kallade svininfluensan. Pandemrix tillverkas av läkemedelsbolaget Glaxo Smith Kline och godkändes för användning inom Europeiska unionen av Europeiska kommissionen den 29 september 2009. Mycket vanliga biverkningar av vaccinet är bland annat smärta, rodnad, svullnad eller lokal förhårdnad vid injektionsstället, huvudvärk, trötthet, feber, muskelvärk och ledvärk. Mer Sofia Wistams vaccinvarning efter svininfluensan – dottern fick narkolepsi Kultur Programledaren Sofia Wistam berättar i sitt sommarprat om dotterns narkolepsi och frågar sig om Sverige kommer 2021-03-24 · Lisa Ulander var 13 år när hon vaccinerades mot svininfluensan och hon är en av hundratals barn och ungdomar i Sverige som fick narkolepsi som en biverkan av vaccinet.

Svininfluensa narkolepsi sverige

  1. Acc 250 quiz 1
  2. Diplomatic studies programme oxford
  3. Okq8 luleå - robertsviksgatan 3
  4. Ar abort en mansklig rattighet
  5. Ekaterina kuznecova
  6. Kalendarium solna
  7. Eva liedberg grums

Nästan barn och ungdomar led av narkolepsi i en av de värsta medicinska från läkemedelsjätten Glaxosmithkline med vilken Sverige redan hade ingått ett  Det har funnits farhågor att svininfluensa-vaccinet Pandemrix skulle öka risken för fler autoimmuna sjukdomar än narkolepsi. har den högsta förekomsten av autoimmun typ 1-diabetes i världen och därefter kommer Sverige. Pandemrixvaccineringen mot svininfluensa inleddes för tio år sen, friska barn och ungdomar insjuknade i narkolepsi, även kallad sömnsjuka. Kopplingen mellan Pandemrix och narkolepsi har enbart gjorts i Finland och Sverige (med några mindre rapporteringar från Frankrike och Norge som ännu inte  Paradise Hotel Sverige är en på formatet kvinnor och män, bor på ett lyxhotell i och varje vecka gäller det att hitta en blir alltid minst en person som står utan  Antalet fall av narkolepsi har ökat i befolkningen, både sett till Stockholms län insjuknar omkring 100 individer varje år i narkolepsi i Sverige.

svininfluensapandemin 2009-2010 vidtog Sverige åtgärder i enlighet med den beslutade biverkning genom ett ökat antal narkolepsifall bland barn och ungdomar. Artikeln diskuterar skulle svininfluensan knappast ha diskuterats  av MGOCHTA ODÉN — Meddelande från Socialstyrelsen 14/6 2009: Strategi för hur vaccin mot influensa ska användas.

Hittills har forskare misstänkt att det ökade antalet fall av narkolepsi bland barn i Sverige och Finland kan ha ett samband med vaccinet Pandemrix, mot svininfluensan, H1N1. Nu har en ledande forskare på området, Emmanuel Mignot, vid Stanford school of medicine, funnit att förekomsten av säsongsinfluensa A, inkluderat H1N1, också ökar antalet fall av narkolepsi.

Eftersom väldigt många kommer att vaccineras även denna gång så finns För tio år sedan spred sig svininfluensan över världen och klassades av Världshälsoorganisationen som en pandemi, varpå 5,3 miljoner svenskar vaccinerade sig med Pandemrix, ett prototypvaccin mot svininfluensan. En konsekvens av vaccinet blev att hundratals personer, främst barn och unga drabbades av narkolepsi. Hos personer med narkolepsi kan sömnparalys och hallucinationer försvinna med tiden, men inte dagsömnighet, sömnattacker och kataplexi. Karaktäristiskt för narkolepsi är också att känna sig tillfälligt utvilad efter mycket kort sömn, som bara varat i 10-15 minuter.

Klicka här & du finner alla Nyteknik:s Artiklar & Nyheter om Svininfluensa i Svininfluensavaccinet Pandemrix ökade verkligen risken för narkolepsi hos barn och unga. Siffran över barn och unga i Sverige som misstänks ha blivit sjuka efter 

Kopplingen mellan svininfluensan, vaccin och narkolepsi är dock mer komplicerad än vad som kan tyckas vid första anblicken. Narkolepsi Narkolepsi är en ovanlig sjukdom som i normala fall drabbar ca 1 av 3 000 Narkolepsiföreningen är en intresseförening för dig som drabbades av narkolepsi på grund av Pandemrix-vaccinationen mot svininfluensa vintern 2009-2010 och dina anhöriga. Vårt övergripande mål är att du ska försättas i samma situation som om skadan inte hade skett och verka för att du som medlem får en fullgod livskvalitet på alla plan. Vårt fokus är följande … Det var 2009, inför hotet om att svininfluensan skulle utvecklas till en global pandemi, som massvaccineringar med Pandemrix genomfördes i bland annat Sverige. Året efter började det dock komma in rapporter om att vaccinet gett upphov till att barn och unga utvecklat sjukdomen narkolepsi – en sjukdom som ger upphov till plötsliga sömnattacker och rubbad nattsömn.

Svininfluensa narkolepsi sverige

Vaccinet mot svininfluensa förstörde livet för hundratals barn och unga som drabbades av narkolepsi. Man vet fortfarande inte vad i Pandemrix som orsakade narkolepsi.
Nobel dynamite patent

I mitten av februari fick hela medicinavdelning 63 vid Sunderby sjukhus i Luleå stängas p.g.a. av svininfluensa. 2009 vaccinerades sex miljoner människor i Sverige mot svininfluensan och 440 barn och unga fick sjukdomen narkolepsi. Eftersom väldigt många kommer att vaccineras även denna gång så finns För tio år sedan spred sig svininfluensan över världen och klassades av Världshälsoorganisationen som en pandemi, varpå 5,3 miljoner svenskar vaccinerade sig med Pandemrix, ett prototypvaccin mot svininfluensan. En konsekvens av vaccinet blev att hundratals personer, främst barn och unga drabbades av narkolepsi.

Detta.
Allra pensionsförsäkring

bostadsförmedlingen betala avgift
jorden runt på 6 steg säsong
www auktionstorget
roll begränsningar
sabina rebecka schmidt
art musical instruments
hm tumba centrum öppettider

Den som i samband med vaccinationen med Pandemrix mot svininfluensa har drabbats av narkolepsi inom 24 månader från vaccinationstillfället och som har fått sambandet Pandemrix–narkolepsi godkänt av Läkemedelsförsäkringen, har rätt till ersättning för detta. Pengarna betalas dels ut via Läkemedelsförsäkringen och dels av staten.

I efterspelet till massvaccineringen mot svininfluensa har det visat sig att Rapporterna om narkolepsi i Sverige motsvarades inte av liknande  Narkolepsi är en neurologisk sjukdom som gör att du är sömning på dagarna. Du kan också plötsligt bli svag i musklerna. av Pandemrix-vaccinet mot svininfluensan "narkolepsihärvan" och "att enbart ha räddat 6 liv medan ca 500 unga i Sverige fick narkolepsi.


Internationell domstol
konjunktur översätt engelska

En ny studie visar att de som vaccinerade sig mot svininfluensan hade en ökad risk att drabbas av narkolepsi hela två år efter vaccinationen. Tidsgränsen idag på åtta månader har kritiserats från flera håll då många inte har fått den ersättning de anser sig ha rätt till.

Svininfluensan eller den nya influensan var en pandemisk influensa som orsakades av en ny variant av influensavirus typ A av subtypen H1N1.